Kontakt

Wegges dør-automatik

Glerupvej 5

2610  Rødovre

Tlf. 38719176

Fax 38797440

Mail: info@wegges.dk

sw@wegges.dk

CVR: 15004541